USN Profesjon

USN profesjon. Illustrasjon.

USN Profesjon skal videreutvikle og styrke samarbeidet mellom universitetet og praksisfeltet innenfor alle våre lærer- og helse- og sosialfagutdanninger. Ny, relevant og forskningsbasert kunnskap for profesjonen og profesjonsutdanningen skal utvikles gjennom samarbeidet.