Mer om USN Profesjon

USN profesjon. Illustrasjon.

USN Profesjon skal videreutvikle og styrke samarbeidet mellom universitetet og praksisfeltet innenfor alle våre lærer- og helse- og sosialfagutdanninger. Ny, relevant og forskningsbasert kunnskap for profesjonen og profesjonsutdanningen skal utvikles gjennom samarbeidet.


Prosjektet gjelder i hovedsak fakultetene for helse- og sosialvitenskap og humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap og er en del av den utviklingsavtalen som universitetet har inngått med Kunnskapsdepartementet.

Prosjektplanen for USN Profesjon er koblet tett på fakultetenes handlingsplaner. Målet er et nært og fruktbart samarbeid mellom oss som akademisk institusjon og yrkesfeltet både når det gjelde undervisning, praksisstudier og FoU.