Arbeidsgruppemedlemmer i USN Profesjon-LU (lærerutdanningene)

Her får du en oversikt over arbeidsgruppemedlemmer i USN Profesjon-LU.


Arbeidsgruppen har følgende medlemmer:

 • Agnethe Andersen Bueie – Førsteamanuensis, Institutt for språk og litteratur
 • Anniken Randers-Pehrson – Førsteamanuensis, Institutt for estetiske fag
 • Esther Eriksen – Skolefaglig rådgiver, Drammen kommune
 • Fride Lindstøl – Førstelektor, Institutt for estetiske fag
 • Lars Frers – Professor, Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
 • Anita Wiklund Nordli – Programkoordinator for lektorutdanning i historie/Førsteamanuensis, Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
 • Kristin Barstad – Prosjektleder HSN Profesjon
 • Mailin Alsø -  Universitetslektor, Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
 • Petter Andersen – Rådgiver ved Oppvekst og opplæringsavdelingen ved Fylkesmannens kontor, Vestfold
 • Stein Laugerud – Førstelektor, Institutt for pedagogikk
 • Mona Rye-Kittelsen – Skien kommune, Oppvekstetaten, barnehageavdelingen 
 • Kristin Barstad – Prosjektleder USN Profesjon

Det er også en arbeidsgruppe for helse- og sosialfagutdanningene.