Arbeidsgruppemedlemmer i USN Profesjon-HS (helse- og sosialfagsutdanningene)

Her får du en oversikt over arbeidsgruppemedlemmer i USN Profesjon-HS.


Arbeidsgruppen har følgende medlemmer:

  • Anne Thronsen (Vernepleie), høgskolelektor, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
  • Linda Hafskjold (Radiografi), stipendiat, Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
  • Grethe K. Hoviosen (Barnevern), høgskolelektor, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
  • Gro Horgen Vikesdal (Optometri), førsteamanuensis, Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
  • Inger Åse Reierson (Sykepleie), førstelektor, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
  • Kjersti Haga, leder for praksiskoordinatorene, Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Kristin Jordal (Sykepleie), førsteamanuensis, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
  • Marianne T. Gonzalez (Sykepleie), professor, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
  • Pia Bing-Johnsson (Prodekan), Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Kristin Barstad, prosjektleder HSN Profesjon

Det er også en arbeidsgruppe for lærerutdanningene.