HSN Profesjon

HSN profesjon. Illustrasjon.

HSN Profesjon skal videreutvikle og styrke samarbeidet mellom høyskolen og praksisfeltet innenfor alle våre lærer- og helse- og sosialfagutdanninger. Ny, relevant og forskningsbasert kunnskap for profesjonen og profesjonsutdanningen skal utvikles gjennom samarbeidet.


Prosjektet gjelder i hovedsak fakultetene for helse- og sosialvitenskap og humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap og er en del av den utviklingsavtalen som høyskolen har inngått med Kunnskapsdepartementet.

Prosjektplanen for HSN Profesjon er koblet tett på fakultetenes handlingsplaner. Målet er et nært og fruktbart samarbeid mellom oss som akademisk institusjon og yrkesfeltet både når det gjelde undervisning, praksisstudier og FoU.