Våre gaveprofessorater

Våre samarbeidspartnere støtter oss med gaveprofessorater. Gavene finansierer viktig forskning i to til seks år.


Gaveprofessorat ved HSN. Illustrasjon.

Samarbeidspartnere som støtter forskningen med gaveprofessorater: 

  • Redningsselskapet innenfor området beredskap og krisehåndtering
  • Buskerud fylkeskommune/Næringslivet på Ringerike innenfor markedsføringsledelse.
  • Kongsberg Maritime innenfor området Maritime Human Factors
  • A. Wilhelmsen innenfor bruk av flytende naturgass i skipsfarten (LNG).
  • Kongsberggruppen innenfor området Embedded Systems.
  • Kongsberg Defence innenfor området kybernetikk.
  • Vestfold fylkeskommune innenfor maritim trening og evaluering. 
  • Buskerud fylkeskommune innenfor området Subsea/System Engineering.
  • Sparebankstiftelsen Nøtterøy - Tønsberg til styrking av revisjonsyrket.