Våre gaveprofessorater

Våre samarbeidspartnere støtter oss med gaveprofessorater. Gavene finansierer viktig forskning i to til seks år. Våre gaveprofessorater og samarbeidspartnere inkluderer:


Autonome systemer og maskinlæring

Ett gaveprofessoat støttet av Yara med oppstart høsten 2019. 

Beredskap og krisehåndtering

Ett gaveprofessorat støttet av Vestfold fylkeskommune med oppstart høsten 2019. Forvaltes av Senter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskap

Bruk av flytende naturgass i skipsfarten (LNG)

Ett gavestipendiat støttet av A. Wilhelmsen. Forvaltes av Institutt for maritime operasjoner

Entreprenørskap og innovasjon

Ett gaveprofessorat støttet av Sparebankstiftelsene i Telemark (Holla og Lunde, og Grenland) og Sparebank 1 Telemark.

Ett gaveprofessorat støttet av Drammen kommune.

Ett gaveprofessorat støttet av Vestfold fylkeskommune.

Folkehelse og smarte byer 

Et gaveprofesssorat støttet av Sparebank1 stiftelsen

Helse- og velferdsteknologi

Ett gaveprofessorat innen Birkelandinitiativet, støttet av Grenlandskommunene og Telemark Fylkeskommune.

Karriereveiledning

Professorkvalifiseringsstipend i karriereveiledning til Roger Kjærgård gitt av Buskerud fylkeskommune. Avsluttes høsten 2021. 

Markedsføringsledelse

To gaveprofessorater og en stipendiatstilling støttet av Buskerud fylkeskommune og næringslivet på Ringerike med Hønefoss Sparebank, Sparebank 1 Ringerike Hadeland og Sparebankstiftelsen Ringerike.

Prosessindustri

Et gaveprofessorat støttet av Porsgrunn kommune og Telemark fylkeskommune for å styrke koblingen mellom USN og prosessindustrien i Grenland.

Revisjon

Ett gaveprofessorat støttet av Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg til styrking av revisjonsyrket.

Systems Engineering Subsea

Ett gaveprofessorat støttet av Buskerud fylkeskommune.