Våre gaveprofessorater

Fra signering av avtaler med Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg og A. Wilhelmsen Foundation.
Rektor Petter Aasen og leder Bjørn Engås i Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg signerte avtalen ved åpningen av studieåret 2017/18.

Våre samarbeidspartnere støtter oss med gaveprofessorater. Gavene finansierer viktig forskning i to til seks år. Våre gaveprofessorater og samarbeidspartnere inkluderer:


Beredskap og krisehåndtering

Ett gaveprofessorat støttet av Redningsselskapet.

Bruk av flytende naturgass i skipsfarten (LNG)

Ett gaveprofessorat støttet av A. Wilhelmsen.

Embedded Systems

Ett gaveprofessorat støttet av Kongsberggruppen.

Kybernetikk

Ett gaveprofessorat støttet av Kongsberggruppen.

Markedsføringsledelse

To gaveprofessorater og en stipendiatstilling støttet av Buskerud fylkeskommune og næringslivet på Ringerike med Hønefoss Sparebank, Sparebank 1 Ringerike Hadeland og Sparebankstiftelsen Ringerike.

Maritime Human Factors

Ett gaveprofessorat støttet av Kongsberg Maritime

​Maritim trening og evaluering

Treårig postdoktorstilling støttet av Vestfold Fylkeskommune.

Revisjon

Ett gaveprofessorat støttet av Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg til styrking av revisjonsyrket.

System Engineering Subsea

Ett gaveprofessorat støttet av Buskerud Fylkeskommune.

Karriereveiledning

Professorkvalifiseringsstipend i karriereveiledning gitt av Buskerud Fylkeskommune.