Våre gaveprofessorater

Våre samarbeidspartnere støtter oss med gaveprofessorater. Gavene finansierer viktig forskning i to til seks år. Våre gaveprofessorater og samarbeidspartnere inkluderer:


Beredskap og krisehåndtering

Ett gaveprofessorat støttet av Redningsselskapet.

Bruk av flytende naturgass i skipsfarten (LNG)

Ett gaveprofessorat støttet av A. Wilhelmsen.

Embedded Systems

Ett gaveprofessorat støttet av Kongsberggruppen.

Entreprenørskap og innovasjon

Ett gaveprofessorat støttet av Sparebank 1 Telemark.

Helse- og velferdsteknologi

Ett gaveprofessorat innen Birkelandinitiativet, støttet av Grenlandskommunene og Telemark Fylkeskommune.

Karriereveiledning

Professorkvalifiseringsstipend i karriereveiledning gitt av Buskerud Fylkeskommune.

Kybernetikk

Ett gaveprofessorat støttet av Kongsberggruppen.

Markedsføringsledelse

To gaveprofessorater og en stipendiatstilling støttet av Buskerud fylkeskommune og næringslivet på Ringerike med Hønefoss Sparebank, Sparebank 1 Ringerike Hadeland og Sparebankstiftelsen Ringerike.

Maritime Human Factors

Ett gaveprofessorat støttet av Kongsberg Maritime

​Maritim trening og evaluering

Treårig postdoktorstilling støttet av Vestfold Fylkeskommune.

Prosessindustri

Et gaveprofessorat støttet av Porsgrunn kommune og Telemark fylkeskommune for å styrke koblingen mellom USN og prosessindustrien i Grenland.

Revisjon

Ett gaveprofessorat støttet av Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg til styrking av revisjonsyrket.

Systems Engineering Subsea

Ett gaveprofessorat støttet av Buskerud Fylkeskommune.