HSN Industriakademi

HSN Industriakademi. Logo.

HSN skal levere godt kvalifiserte kandidater til arbeidslivet. De skal ha oppdatert kunnskap og kompetanse for å styrke næringslivets globale konkurransekraft, langsiktige vekst og løse store samfunnsutfordringer. For å nå disse målene har vi etablert HSN Industriakademi.


Industrimasterprogram som tilbys høsten 2018

Industrial IT og Automation

Maritime ledelse

Mikro- og nanosystemer

Systems Engineering  

Industrimaster

En industri- eller næringsmaster kjennetegnes ved at den utvikles og gjennomføres i nært samarbeid med industrien eller næringen det utdannes for. Studentene studerer 50 % og jobber 50 % i en relevant bedrift.

Dette er en UNIK mulighet for bedriftene å forme sin egen masterkandidat på. Fordelene for partnerbedrifter i disse masterprogrammene er: 

 • Tilgang på høyt kvalifiserte ingeniører
 • Intervjuer i forkant
 • Studenten jobber som ingeniør og identifiserer seg med bedriften fra dag én
 • Midlertidig jobb, får testet studenten i 3 år
 • Økt verdi og industriell realisme i prosjekter
 • Studentenes involvering i prosjekter
 • Tilgang på faglig ekspertise som vil styrke FoU aspektet for bedrifte
 • Koblet på et fagmiljø som gir en sammenheng med vitenskap og trender internasjonalt
 • Kandidaten leverer jobb fra dag en, etter endt studium

Gode erfaringer

Bedrifter, tidligere studenter og HSN har svært gode erfaringer med denne måten å gjennomføre studier på gjennom vår master i Systems Engineering. HSN utvider derfor ordningen. Målet er 360 industriplasser til masterstudentene.

Masterprogram som blir organisert gjennom HSN Industriakademi omtales som industri- eller næringsmaster - avhengig av fagområdet for programmet.

Våre verdier

I HSN Industriakademi skal studentens og industriens behov fremmes

HSN Industriakademi bygger på høy grad av interaksjon med industrien og bedrifter

I HSN Industriakademi skal de ansatte være i stand til å møte krevende industri/bedrifter og jobbe frem gode og unike resultater i sammen

HSN søker både industri-  og akademisk kompetanse hos ansatte

Virkelig case fra den enkelte student og bedrift tas med inn i klasserommet

Program under planlegging inn i HSN Industriakademi

 • Embedded Systems
 • Management Information Systems
 • Technology Innovation Management
 • Bygg og Smart Infrastruktur
 • Revisjon
 • Optometri

Vilkår for industrimasterstudenter

 • Arbeidsavtale;  minimum 50% arbeid
 • 3-års midlertid ansettelse
 • Betalt arbeid
 • Jobber som ordinær ansatt
 • Trepartsavtale: student-bedrift-HSN
 • Samlingsbasert undervisningen

Krav til studenter

 1. Bachelorgrad i en relevant disiplin til studieprogrammet
 2. Bli valgt av en bedrift etter å ha blitt intervjuet (alternativt bringe inn en ny bedrift i programmet selv).

Høgskolen arrangerer to intervjudager for alle partnerbedriftene i april.

Hva er kravet for å bli en partnerbedrift?

Avtale med HSN om at minimum en industrimasterstudent starter i bedriften hvert år. For mindre bedrifter; en student inn i programmet hvert tredje år.