27

Utviklingsavtalen

Utviklingsavtalene er en ordning mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og statlige høyskoler og universitet. Hensikten er at institusjonene får en tydeligere profil. Kvalitet i utdanning og forskning er det overordnede målet.

USN (den gang HSN) inngikk en utviklingsavtale med KD i 2016. Målene i utviklingsavtalen skal realiseres innen våren 2020. Endelig rapport om måloppnåelse skal inngå i universitetets årsrapport for 2019 som ferdigstilles i mars 2020. Første dialog om utviklingsavtalen er etatsstyringsmøtet våren 2018. Denne dialogen kan også gi muligheter for justeringer i avtalen.

Våre utviklingsmål