Informasjon til hørselshemmede studenter

Har du behov for hjelpemidler i studietiden?

Du kan søke om hjelpemidler via NAV hjelpemiddelsentralen i ditt hjemstedsfylke. 
NAV Hjelpemiddelsentral kan også komme til høgskolen for en nærmere kartlegging og samtale. Ta kontakt med tilretteleggingstjenesten dersom du ønsker bistand til dette.

Teleslynge

Teleslynge finnes på en rekke av auditorier ved HSN. Sjekk www.byggforalle.no for informasjon om teleslynge.

Tolk

Dersom du trenger tolk må du melde fra om dette til tolketjenesten i god tid før studiene starter, slik at de kan planlegge dette på en god måte.