Informasjon til hørselshemmede studenter

Har du behov for hjelpemidler i studietiden?

Du kan søke om hjelpemidler via NAV hjelpemiddelsentralen i ditt hjemstedsfylke. 
NAV Hjelpemiddelsentral kan også komme til høgskolen for en nærmere kartlegging og samtale. Ta kontakt med tilretteleggingstjenesten dersom du ønsker bistand til dette.

Teleslynge

Teleslynge finnes på en rekke av auditorier ved HSN. Sjekk www.byggforalle.no for informasjon om teleslynge.

Tolk

Dersom du trenger tolk må du melde fra om dette til tolketjenesten i god tid før studiene starter, slik at de kan planlegge dette på en god måte.

Nedsatt hørsel eller døv

Hvis du har nedsatt hørsel eller er døv, finnes det flere tilbud som kan lette studiesituasjonen for deg. Her ser du et utvalg eksempler på tilrettelegging.

 

Tilrettelagt eksamen

Du kan søke om tilrettelagt eksamen. Husk tidsfrister 15. mars for vårens eksamener og 15. oktober for høstens eksamener eller senest 14 dager ved eksamener før disse datoer. Hvis du har behov for andre tilrettelegginger enn det som er nevnt under, ta kontakt med Tilretteleggingskontoret for en samtale.

Eksempler på tilrettelegging for deg som er tunghørt eller døv

  • Eksamen i mindre rom/enerom
  • Alternativ eksamen
  • Tegnspråktolk (i begynnelsen, når faglærer går runden)
  • Utvidet tid
  • På Eksamenskontorets side om tilrettelagt eksamen finner du mer informasjon og søknadsskjema.

 

Mikrofon- og samtaleløsning

Det finnes mikrofon- og samtaleløsninger for deg i situasjoner der du skal kommunisere med flere samtidig. Ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentralen i ditt hjemfylke. Mangler det ordinær høyttaler og mikrofon i rommet du har forelesning i, ta kontakt med oss. 

 

Notathjelp

Noen som noterer for deg kan være nyttig hvis forelesningene er i et auditorium uten teleslynge/FM-anlegg. Ta kontakt for en kartleggingssamtale i god tid slik at vi finner en god løsning for deg. 

 

Forelesningsnotater på forhånd

Spør faglærer om det er mulig å få notater før forelesninger hvis det kan hjelpe deg.

 

Tegnspråktolk og skrivetolk

Hvis du har behov for tegnspråktolk eller skrivetolk, ta kontakt med Tolketjenesten. Vi anbefaler at du gjør det rett etter opptak til studiene, fordi etterspørselen er stor.

 

Bildetolking

Bildetolktjenesten tilbyr tolking gjennom skjerm. Bildetolken er i et tolkestudio hos bildetolktjenesten og er ikke selv på oppdragsstedet. Du kan bruke tjenesten til å tolke telefonsamtaler og møter der hørende og døve ønsker å snakke sammen. Bildetolktjenesten tilbyr både skrivetolking og tegnspråktolking. Mer om tjenesten her

 

Mentorordning via NAV

Mentorordningen er et begrenset tilbud for deg som er student. Fra 1. januar 2017 er dette et tiltak til studenter som fortrinnsvis har utdanningsstøtte via NAV fra og med fylte 22 år. Har du støtte til utdanning fra NAV kan du ta kontakt med din saksbehandler i NAV og undersøke muligheten for å få mentor. Ordningen til NAV er tidsbegrenset, inntil 3 år.

 

Brann / rømming

Universitetets bygninger er registrert hos Mobilarm brannvarsling. Få varsel  direkte på din mobil når brannalarmen går. Tjenesten er gratis. Registrer din mobil her mobilarm.no

Gjør deg kjent med tilgjengelige rømningsveier, og vær bevisst i forhold til hvor du oppholder deg i tilfellet det skulle oppstå en rømningssituasjon. Du bør også vurdere muligheten for mobilvarsling når brannalarmen går. Dette er spesielt viktig når du oppholder deg på campus på kveldstid og i helger.

Skulle du få problemer med å komme deg ut i en brann- og rømningssituasjon, ring

Brannvesenet på nødnummer 110 

 

Informere fagmiljøet ditt?

Kanskje du ønsker at instituttet kjenner til situasjonen din i tilfelle det skulle oppstå behov for tilrettelegging, som for eksempel utsettelser av frister eller alternative opplegg ved ekskursjoner og lignende. Ta kontakt med din studiekoordinator eller studieveileder så raskt som mulig.

Samtale med Tilretteleggingskontoret?    

Har du behov for en samtale med USN Tilrettelegging?

Ta kontakt på tilrettelegging@usn.no

 

 

Har du behov for en samtale med Tilretteleggingskontoret? Ta kontakt på tilrettelegging@