Informasjon til synshemmede studenter

Har du behov for hjelpemidler i studietiden?

Du kan søke om hjelpemidler via NAV hjelpemiddelsentralen i ditt hjemstedsfylke. 
NAV Hjelpemiddelsentral kan også komme til universitetet for en nærmere kartlegging og samtale. Ta kontakt med tilretteleggingstjenesten dersom du ønsker bistand til dette.

Pensum som lydbok

Studenter som er blinde eller svaksynte kan få produsert studielitteratur fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). Lydbøkene er gratis og sendes portofritt i posten eller de kan lastes ned direkte fra NLB. 

Har du produksjonsrett på studielitteratur bør du kontakter høgskolen i god tid for å få oversikt over pensum. Det kan fort gå inntil 3 mnd før innmeldt litteratur er ferdig produsert.

Meld deg inn i NLB.

Transport til og fra studiestedet

Hvis du har varige forflytningsvansker og ikke kan reise til og fra arbeids- eller utdanningssted med offentlige kommunikasjonsmidler, kan du søke om stønad til arbeids- og utdanningsreiser via NAV. Ordningen innebærer at du kan få transport med drosje til og fra arbeid eller skole.

 

Søknadsfrist for å søke tilrettelegging ved eksamensavvikling er 15. september og 15. februar.