Når må jeg følge brukerveiledninger og maler?

Brukerveiledninger er hjelpeverktøy og beskriver detaljert hvordan en oppgave skal utføres.

Maler skal brukes for oppgi nødvendig informasjon i saksbehandlingen samt for å å dokumentere en oppgave. 

Brukerveiledninger og maler finner du under relevant tjeneste under Utdanning og studiekvalitet.

Spørsmål og svar