Hvor ofte revideres kvalitetssystemet?

Kvalitetsystembeskrivelsen, rutiner, arbeidsbeskrivelser og maler som tilhører kvalitetssystemet revideres ved behov, feks. om det kommer nye føringer fra ledelsen eller våre eiere, eller for å forbedre en prosess.

Selve kvalitetssystemet skal evalueres ved inngangen til hver styreperiode.

Spørsmål og svar