Hvor kan jeg lære mer om kvalitetssystemet?

Alle fakultetene har en kontaktperson i Seksjon for studiekvalitet og analyse som kan fortelle mer om kvalitetssystemet og kvalitetsarbeidet ved USN:

Cecilia B. Guddal for
Handelshøyskolen (HH) 
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM)

Tone-Beth Strandborg for
Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS)
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsfag (HiU)

Spørsmål og svar