Hvem har utarbeidet og godkjent kvalitetssystemet?

Kvalitetssystemet er utarbeidet av USN og godkjent av rektor på delegasjon fra styret, ref. Styrings- og delegasjonsreglementet for USN, pkt. 5.2.5.

 

Spørsmål og svar