Hvem gjør hva i kvalitetssystemet (roller og ansvar)?

Universitetets ledelse på alle nivå har et ansvar for kvalitetsarbeidet og skal bidra til utvikling av en kvalitetskultur blant ansatte og studenter. Den enkelte ansatte har ansvar for å delta aktivt i kvalitetsarbeidet og bidra til kvalitetskultur i egen enhet. Les mer om roller og ansvar.

Ansvar kan ikke delegeres, men oppgaver kan delegeres. For eksempel kan dekan delegere oppgaver knyttet til utvikling av kvalitet i studieprogram til instituttleder eller programkoordinator.

Konkrete oppgaver og aktiviteter er beskrevet i egne rutiner og arbeidsbeskrivelser (krever innlogging).

Oppgaver i kvalitetsarbeidet for

Spørsmål og svar