Hvem gjelder kvalitetssystemet for?

Kvalitetssystemet gjelder for alle som jobber med utdanning i USN, enten som faglærer, emneansvarlig, programansvarlig, administrativt ansatt eller som leder.

Se også rollebeskrivelser i faktaboksen.

Kvalitetssytemet for utdanningsvirksomheten ved USN gjelder for hele USN. 

I tillegg til at NOKUT stiller krav om kavlitetssystem for utdanningsvirksomheten til utdanningsinstitusjonene, stilles det også egne krav til kvalitetsikring av vår maritime utdanning fra Sjøfartsdirektoratet iht. STCW-konvensjonen. Blant annet stilles det krav om ISO-sertifisering innenfor dette området. 

Vi har også et eget kvalitetssystem for de maritime utdanningene.

 

Spørsmål og svar