Hva inngår i USNs kvalitetssystem?

Kvalitetssystemet beskriver rammene for kvalitetsarbeidet og omfatter alle utdanningsnivåene. En viktig del av kvalitetssystemet er beskrivelser av hvordan roller og ansvar er fordelt. Kvalitetsystembeskrivelsen gir studenter og ansatte en oversikt over føringene for hvordan USN systematisk skal jobbe med kvalitet på henholdsvis studieporteføljenivå, programnivå og emnenivå. Systembeskrivelsen omhandler også rammebetingelser for utdanninger med særskilte behov.

Kvalitetssystemet består av

 • Kvalitetssystembeskrivelse
 • Rutiner
 • Arbeidsbeskrivelser
 • Maler
 • Veiledninger
 • Ph.d.-håndbok

Kvalitetssystemet omfatter all utdanning som tilbys ved USN, kvalitetssystemet omfatter videre sertifiseringskrav til de maritime sertifikatutdanningene i henhold til STCW konvensjonen, ISO 9001:2015. Kvalitetssytemet gjelder for alle studipoenggivende studietilbud ved USN, herunder; enkeltemner, årsstudier, bachelorprogram, mastergradsprogram, Ph.d.program, profesjonsutdanninger og etter-/videreutdanninger.

Kvalitetsarbeidet er organisert omkring emner, studieprogram og studieportefølje, hvor studentenes læring og læringsutbytte skal være i fokus.

I kvalitetsarbeidet inngår også:

 • Studieporteføljeutvikling og studie- og emneplanarbeid
 • Opptak
 • Studiestart
 • Undervisning, praksis og veiledning
 • Eksamen og vurdering
 • Vitnemål og avslutning
 • Evaluering av emne og program, samt læringsmiljø
 • Rapportering og tilbakemelding
 • Ph.d.-utdanning
 • Etter- og videreutdanninger
 • ISO 9001-systemet for maritime utdanninger

Spørsmål og svar