Varsling av kritikkverdige forhold

Si ifra hvis du opplever eller har mistanke om mobbing, seksuell trakassering, diskriminering eller andre kritikkverdige forhold.


Varsling. Ikon.
Slik varsler du om kritikkverdige forhold