Arbeidsgruppemedlemmer i USN Profesjon-LU (lærerutdanningene)

Her får du en oversikt over arbeidsgruppemedlemmer i USN Profesjon-LU.


Arbeidsgruppen har følgende medlemmer:

  • Esther Eriksen – Skolefaglig rådgiver, Drammen kommune

  • Mona Rye-Kittelsen – Skien kommune, Oppvekstetaten, barnehageavdelingen 

  • Petter Andersen – Fylkesmannens kontor, Vestfold og Telemark

  • Lars Frers – (Kulturstudier) Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

  • Mari Bøe – (Naturfag), Institutt for matematikk og naturfag, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

  • Anita Wiklund Nordli - (Lektorutdanning i historie) Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, Handelshøyskolen

  • Lars M. Johansen - (Lektorutdanning i realfag), Institutt for realfag, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag

  • Mailin Alsø – (BLU)  Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

  • Stein Laugerud – (GLU) Institutt for pedagogikk, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

  • Kristin Barstad – Prosjektleder USN Profesjon

Det er også en arbeidsgruppe for helse- og sosialfagutdanningene.