Arbeidsgruppemedlemmer i USN Profesjon-HS (helse- og sosialfagutdanningene)

Her får du en oversikt over arbeidsgruppemedlemmer i USN Profesjon-HS.


Arbeidsgruppen har følgende medlemmer:

 • Sabine Gehring (Vernepleie), Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag

 • Vegard Snartland (Barnevern), Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag

 • Navn kommer (Optometri), Institutt for optometri, radiografi og lysdesign

 • Linda Hafskjold (Radiografi), Institutt for optometri, radiografi og lysdesign

 • Inger Åse Reierson (Sykepleie), Institutt for sykepleie- og helsevitenskap

 • Kristin Jordal (Sykepleie), Institutt for sykepleie- og helsevitenskap

 • Marianne T. Gonzalez (Sykepleie), Institutt for sykepleie- og helsevitenskap

 • Pia Bing-Johnsson (Prodekan), Fakultet for helse- og sosialvitenskap

 • Kjersti Haga (Praksiskoordinator), Fakultet for helse- og sosialvitenskap

 • Aud Mette Myklebust (Koblingsekspert), Fakultet for helse- og sosialvitenskap

 • Kristin Barstad, prosjektleder USN Profesjon

Det er også en arbeidsgruppe for lærerutdanningene.