USN Partnerskap

USN Partnerskap. Illustrasjon.

USN skal levere kandidater til arbeidslivet med oppdatert kunnskap og kompetanse. Vi skal videreutvikle og styrke samhandling med næringslivet for å få fram nye arbeidsrettede utdanningsprogrammer og forskning-, utvikling- og innovasjonsaktiviteter (FoUI).


Følgende utviklingsområder er igangsatt: