USN Digital

USN digital. Illustrasjon.

USN skal utvikle integrerende digitale arbeids- og læringsformer som knytter ansatte og studenter på de åtte campusene til én virtuell campus og som knytter virksomheten til samarbeidspartnere og omverden.


Målområde 1: USN Digital

USN skal utvikle integrerende digitale arbeids- og læringsformer som knytter ansatte og studenter på de åtte campusene til én virtuell campus; USN e-campus, og som knytter virksomheten til samarbeidspartnere og omverden.

USNs organisasjon er spredt over tre fylker, med virksomhet på åtte studiesteder, og med utstrakt samarbeid både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette krever gode digitale arbeids- og læringsformer integrert i egen organisasjon, men også tett samarbeid med arbeidslivet i vår region og med våre internasjonale samarbeidspartnere. Den digitale utviklingen går svært raskt, noe som både gir muligheter og utfordringer. USN ønsker å ligge langt fremme i denne utviklingen og utnytte de muligheter som ligger i dette.

USN Digital skal bidra til strategisk fokus og helhetlig perspektiv på digitaliseringen.

Målområdet er delt inn i ti underliggende områder hvor det er presisert mål og tiltak

 • Teknologistøttet læring som bidrar til at USN imøtekommer samfunnets kompetansebehov.
 • Pedagogisk bruk av IKT og utforskning av bruk av digitale verktøy i undervisning, læring og vurdering for å utvikle nye, relevante og innovative undervisningsformer.
 • Nettbasert etter- og videreutdanning.
 • Digitalisert kommunikasjon og samhandling innenfor den distribuerte organisasjons- og ledelsesmodellen.
 • Digitaliserte arbeidsprosesser innenfor distribuerte administrative tjenester.
 • Digitalisert lederinformasjon, virksomhetsstyring og kvalitetssikring.
 • Digitale møteplasser for å bygge USN-kultur.
 • Nyskapende digitale ressurser og redskaper som styrker profesjons- og arbeidslivsorientering.
 • Bruk av digitale kommunikasjonsverktøy for å styrke samarbeidet med nasjonale og internasjonale UH-institusjoner.
 • Digitale verktøy som styrker kommunikasjon og samarbeid med arbeidslivet

Vurdering av måloppnåelse

 • Kvalitativ vurdering på gjennomføring av tiltak i prosjektplanen
 • Antall nye implementerte digitale løsninger
 • Andel eksamener som gjennomføres digitalt av totalt antall eksamener
 • Antall undervisningsrom som er tilrettelagt for hhv. opptak og for livestreaming, og antall rom som følger Uninett sine minimumsstandarder for AV-utstyr for undervisning og møterom
 • Antall visninger på medieplattform
 • Antall nett- og samlingsbaserte studieprogram

Kontakt oss

USN Digital