Studieporteføljeutvikling

I arbeidet med kvalitets- og porteføljeutvikling er den årlige kvalitetsrapporten et viktig redskap. Kvalitetsrapporten omfatter rapportering og oppfølging på alle nivåer i organisasjonen.

Studieporteføljen omfatter USNs samlede studietilbud. Arbeidet med studieporteføljen og forvaltningen av USNs faglige fullmakter reguleres gjennom: