Beskrivelse av instituttleders rolle i kvalitetsarbeidet

Instituttleder skal påse at kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av instituttets studieprogram og emner gjennomføres i henhold til kravene.

Siden er under utvikling.