Beskrivelse av emneansvarligs rolle i kvalitetsarbeidet

Emneansvarlig har blant annet ansvar for:

  • at det gjennomføres underveisevaluering i emnet hver gang emnet går, og iverksetter tiltak underveis i gjennomføringen om nødvendig.
  • at det gjennomføres en periodisk emneevaluering hvert 3. år i henhold til kvalitetssystemet.
  • at det skrives en emnerapport minimum hvert 3. år hvor emneansvarlig analyserer og vurderer kvaliteten i emnet, og foreslår tiltak for kvalitetsforbedring i emnet.
  • å lage et kort referat fra underveisevaluering, med forslag til tiltak som studentene i emnet og instituttleder blir orientert om.

Siden er under utvikling.

Nyttige lenker

Emneevaluering og rapportering (rutine KS-9.1)

Om Evaluering, rapportering og forbedring